മരണം

ജനിച്ചാല്‍ എന്തിനു മരിക്കണം ? മരിക്കാനാണെങ്കില്‍ ജനിക്കാതിരുന്നൂടെ…?

മണ്‍മറഞ്ഞുപോയ സ്നേഹമൊരു
തീരാനെരിപ്പോടായ് മനസ്സിലെരിയുന്നു
ബാല്യത്തിന്നോര്‍മ്മകളില്‍ അകം കരയുന്നു
കാലമെന്തിനിത്ര തിരക്കി പോകുന്നു ?

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “മരണം

 1. ambalakkarasreejith

  December 11, 2015 at 4:11pm

  നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലാന്നു ഉറപ്പുള്ള ഒന്നേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ..മരണം

  Permalink  ⋅ Reply
 2. ambalakkarasreejith

  December 11, 2015 at 4:12pm

  നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലാന്നു ഉറപ്പുള്ള ഒന്നേഉള്ളു,…മരണം

  Permalink  ⋅ Reply
 3. myheartbeats4ublog

  May 16, 2016 at 11:44am

  ha ha..nice thought! but that’s the charm of ‘being’…play hide and seek with death! watch closely the leaves near you fall by, and wait for your turn!!

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply