സ്നേഹമുള്ളുകള്‍

സ്നേഹം ഒരു ബന്ധനമാണ്. ഓരോ അടി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചുറ്റും പതിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളുകള്‍ കാലിനെ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും. മുറിവുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അതു തറക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന പിന്നെ കൂടുകയില്ല. സാവകാശം അതില്ലതാകുന്നു. കാലുകളും ഒപ്പം മെയ്യും മനവും നിര്‍ജ്ജീവമകുന്നു, നിര്‍വ്വികാരമാകുന്നു. പിന്നെയുള്ളതു ജീവിതമല്ല.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “സ്നേഹമുള്ളുകള്‍

 1. Shahulp@

  October 5, 2015 at 11:17am

  ഈസത്യം നേരത്തെ മനസ്സിലാകിയാവണം ഒരു പനിനീര്‍ പുഷ്പം പറിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നെ കുത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് “മകനേ എനിക്കിനിയും ഒരുപാട് സ്നേഹം നൽകാനുള്ളതാണ്…”

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Author

  wordsandnotion

  October 7, 2015 at 7:50am

  It was a beautiful comment…

  Permalink  ⋅ Reply
 3. gspottedpen

  October 9, 2015 at 9:45am

  Beautifully written in poetic prose….It’s very esoteric and difficult to define love but to experience can be an agony or its reverse “love”itself. I am loosing myself into love with the flow of your words. Anand Bose From Kerala.

  Permalink  ⋅ Reply
 4. myheartbeats4ublog

  May 16, 2016 at 11:06am

  As usual….nice, thought provoking… snehathinte bandhanam and the associated wounds…beautiful theme aanu ketto…

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply