ഇതാണോ ന്യൂ ജെന്‍?

amma

അമ്മ: മോന്‍ അമ്മേടെ ചക്കരമോനല്ലേ..
മോന്‍: അമ്മക്കു ദേഷ്യം വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചക്കരയല്ലല്ലോ..
അമ്മ: ദേഷ്യം വന്നാലും ഇല്ലേലും നീയെന്‍റെ ചക്കര തന്നെ.
മോന്‍: ദേഷ്യം വരുമ്പോള്‍ അമ്മ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ?
അമ്മ: അതൊക്കെ ശരി, മിണ്ടിയാലും ഇല്ലേലും നീയെന്‍റെ പൊന്നുമോനല്ലേ.
മോന്‍: എങ്കി, അമ്മയ്ക്കു ദേഷ്യപ്പെടാതിരുന്നൂടെ?
അമ്മ: നീയെന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ?
മോന്‍: ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാലും ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണം
അമ്മ: അതെങ്ങനെ?
മോന്‍: അതൊന്നും ഇതു വരെ അമ്മ പഠിച്ചില്ലേ..അതൊക്കെ “അമ്മ” ചെറുതായപ്പോഴേ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ…
അമ്മ: 😳😳

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “ഇതാണോ ന്യൂ ജെന്‍?

 1. teny

  December 14, 2015 at 3:37am

  Situations with kids these days 🙂 😀

  Permalink  ⋅ Reply
 2. ANM7

  December 20, 2015 at 2:03am

  This is the one and only time I am able to like a post and not account for having read it (Am not knowledgeable in the language).

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   December 21, 2015 at 6:18am

   absolutely..in fact I didn’t know whether to laugh or cry when it happened.. but I think I laughed..:)

   Permalink  ⋅ Reply
 3. Sreejith Nair

  January 5, 2016 at 6:03am

  I am getting to know the ‘Ultra New Gen’ through my 5 year old daughter…

  So I could easily relate to your mindset after reading this conversation 🙂

  Have a beautiful day, Akhila 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   January 5, 2016 at 6:10am

   Ultra New Gen.. ha ha.. athu kalakki.
   In fact I was laughing hearing my son’s words..And later which made me a bit wondered..

   Permalink  ⋅ Reply
 4. aspiringbluecat

  January 8, 2016 at 6:14am

  Oh you are also a malayalee? So am I though i can only speak malayalam not read or write it… 🙂 mainly because I am not living there anymore..

  Permalink  ⋅ Reply
 5. IshmaImroz

  January 14, 2016 at 5:58am

  hahaha!!! This is soo cool!! So like my youngest sis!!! 😛 You know resemble my friend alot! 😉 you are amazing!! 😀

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   January 14, 2016 at 6:34am

   oh.. really..so your friend is so beautiful as me 😉

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply to Sreejith Nair Cancel reply