വക്രത, Who is more crooked?

തന്‍റെ ഇംഗിതം നിറവേറാന്‍ പോകുന്നതിന്‍റെ നിഗൂഢമായ ആനന്ദത്തോടെ അയാള്‍ ചിരിച്ചു.നിഷ്കളങ്കമായ ഹ്റുദയത്തിലേക്ക് വിദ്വേഷത്തിന്‍റെ കൊടിയവിഷം കുത്തിവെച്ചതിന്‍റെ ചാരിതാര്‍ഥ്യം അയാളുടെ കണ്ണുകളില്‍ നിഴലിച്ചു.

അന്നേരം ആ നിഷ്കളങ്ക ഹ്റുദയം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, യാതൊരു വിദ്വേഷവുമില്ലാതെ….

അതയാള്‍ അറിഞ്ഞില്ല.

He smiled, a smile of crookedness after injecting poison to an innocent heart. But the innocent heart was laughing silently.

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “വക്രത, Who is more crooked?

 1. A

  February 10, 2017 at 10:55am

  She’s a memory unit

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Reflection of Observer

  February 10, 2017 at 12:43pm

  കോപമെന്നത് വിത്തെന്നറിയണം
  പാപമാകുന്ന മരാമരത്തിന്നെടോ
  [സ്ത്രീ പർവ്വം]

  Permalink  ⋅ Reply
 3. elaine

  February 10, 2017 at 5:55pm

  ahaa…well done Akhi…statements with enough punch 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   February 10, 2017 at 9:15pm

   Thanks Elaine.. What is the meaning of Elaine …

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   February 10, 2017 at 9:17pm

   Haha… But the poisonous injection didn’t affect the innocent heart.

   Permalink  ⋅ Reply
   • Martian

    February 10, 2017 at 9:49pm

    ahh that’s so sad..we try to inject thru gaze but sometimes lost in vain..:P

    Permalink  ⋅ Reply
 4. Author

  Akhila

  February 11, 2017 at 8:28pm

  Ha ha.. Nice story behind your name…a totally different name

  Permalink  ⋅ Reply
 5. thewritewomanblog

  February 14, 2017 at 1:49pm

  It could either be the sweetest poison or the ‘innocent’ does not have a trace of innocence or is it something more?

  Permalink  ⋅ Reply
 6. closetwriter

  February 15, 2017 at 9:36pm

  Took me 10 mins to read the whole thing( home tutored malayalam lol)but definitely worth the time!!!

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply