രാഗതടാകങ്ങള്‍

മനസ്സിന്‍ ഭാഷ അപരിചിതമല്ലെങ്കിലും ഉരുവിടുന്ന സ്വരങ്ങളിന്‍ സാരം ശരമാത്രയില്‍ തുളച്ചു കയറിയോ?

രാഗതടാകങ്ങള്‍ നിറക്കുവാനോ തുള്ളി
തുള്ളിയായ് നീ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ?
എങ്കില്‍ നീയറിയുക –
രാഗവും ദ്വേഷവും അന്യമാവുന്നു.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “രാഗതടാകങ്ങള്‍

  • Author

   Akhila

   March 11, 2017 at 9:09am

   Uddesham onnoode parishkarichu posstiyittundu

   Permalink  ⋅ Reply
 1. Author
 2. Author
  • Author

   Akhila

   March 10, 2017 at 9:00pm

   Shilpakkutti, Kure nalayallo kandittu.. college l busy ano

   Permalink  ⋅ Reply
 3. Author

  Akhila

  March 11, 2017 at 8:28am

  Mm…but there is a point of freezing where nothing can affect you, neither love nor hatred..

  Permalink  ⋅ Reply
  • skd

   March 11, 2017 at 9:18am

   Yes… That’s Saintly… We should start somewhere know…

   Permalink  ⋅ Reply
   • Author

    Akhila

    March 11, 2017 at 10:15am

    It’s good in a way,but being in a social life, it’s hurting too

    Permalink  ⋅ Reply
 4. Author

  Akhila

  March 11, 2017 at 11:12am

  Thanks a lot.. Representatives of two eyes, love in one eye while hatred in other..

  Permalink  ⋅ Reply
 5. Author
 6. Shweta Suresh

  March 11, 2017 at 11:19pm

  Appo enikk maathram alla alle manissilakathathu! Translation vayichittu ithu vayichappol oru vidam manassilayi. Malayalam version kurach koode insightful aayitt thoni.

  Permalink  ⋅ Reply
 7. Author

  Akhila

  March 13, 2017 at 8:22pm

  Happy holi to you too.. it’s not celebrated here.. while in college, we used.. it’s really fun..how do you celebrate

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply