ആകാശഗംഗ

പണ്ടേ മറന്നു ഞാന്‍ നിന്നെ

കനലായെരിച്ചു ഞാന്‍ നിന്നെ

താഴിട്ടടച്ചു ഞാന്‍ നിന്നോര്‍മ്മ-

കളെന്‍ ചിപ്പിക്കുള്ളില്‍ ഭദ്രമായ്.

പിന്നെയുമെന്തിനു വന്നു നീ, തിര

തല്ലി വീണ്ടുമണയുന്നെന്‍ മാര്‍ഗ്ഗേ

ഇതൊരു നിമിത്തമോ നിയോഗമോ

അതോ എന്‍ മുന്നിലെ വഴിവിളക്കോ?

 

അറിഞ്ഞു ഞാന്‍ മറന്നു വെച്ചതെന്തോ,അതിന്നെന്നെത്തേടി അരികത്തണഞ്ഞപ്പോളറിയുന്നു ഞാനെന്‍ ആകാശഗംഗയെ.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “ആകാശഗംഗ

 1. Josh

  November 25, 2016 at 10:00am

  Arinijilla… ennte unni.. enak onum manasilyilla ennte ponu kavayatri.. 🙂 Happy Morning!

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   November 25, 2016 at 10:17am

   read just last two lines…ennittu urakke chintikku

   Permalink  ⋅ Reply
    • Author
     • Josh

      November 25, 2016 at 10:56am

      Arinjittu engineya maranu vekkan avukkan kazhiyuga.. that means we ignored at that point and no point in regretting later.. **Correct ano sagave? **

     • Author

      Akhila

      November 25, 2016 at 11:06am

      hmm… chilathanganeya…bodhapoorvam marakkum… but if that is deep rooted in mind, it will come to us again… and it happens mainly with our aims in life…

     • Josh

      November 25, 2016 at 11:11am

      But, we should convert that energy for a positive outcome. No point in letting it drag you back, the time allotted for all of us is running out, faster than we could possibly imagine, Take a deep breath and move forward! 🙂

     • Author

      Akhila

      November 25, 2016 at 11:14am

      true.. but there happens a mindblock..

     • Josh

      November 25, 2016 at 11:16am

      illannu.. ellam nammude thought process annu, and the good news is we can control them in the way we want to.. Ichiri padupedendi varum.. but end results will be gorgeous! Trust me 🙂

     • Author
 2. Josh

  November 25, 2016 at 10:00am

  Akasha Ganga nu vechale niku pediyaa.. pretha silma alle hoo.

  Permalink  ⋅ Reply
 3. Author
  • Author
 4. Author
 5. Author

  Akhila

  November 25, 2016 at 5:50pm

  I forgot it knowingly in the past. But it came back to me. Now I have a pretty clear vision on my steps.

  Permalink  ⋅ Reply
 6. myheartbeats4ublog

  November 26, 2016 at 9:00am

  nice thought, cute poem… “arinju njaan marannu vechathu” – liked that line akhila

  Permalink  ⋅ Reply
 7. Author
 8. Author
 9. Author
 10. Author

  Akhila

  March 17, 2017 at 12:44pm

  Ha ha.. check my comments..you will know..

  Permalink  ⋅ Reply
 11. thewritewomanblog

  March 19, 2017 at 8:27am

  This time comments did not work and Google gave me an absurd response 🙁
  Kavitha aanu ennu manasalaayi.

  Permalink  ⋅ Reply
 12. Author

  Akhila

  March 23, 2017 at 11:00pm

  That’s why i translated it for you people

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply