എന്നെ എന്‍റെ പാട്ടിനു വിട്ടേക്കൂ…

ഇതു എന്‍റെ വാശിയോ പ്രതികാരമോ അല്ല, ഇതു എന്‍റെ പ്രക്റുതമാണ്.

എന്നിലെ സ്വാഭാവികതയ്ക്കു വിലങ്ങുതടി പണിയാന്‍ നീ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

നിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗ്ത്തില്‍ വിഘ്നമായ് ഞാന്‍ വരാത്തിടത്തോളം എന്നേയും എന്‍റെ പാട്ടിനു വിട്ടേക്കൂ.

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “എന്നെ എന്‍റെ പാട്ടിനു വിട്ടേക്കൂ…

 1. Reflection of Observer

  March 24, 2017 at 10:15am

  പാട്ടിന് വിട്ടാലും ഒരു പിടിവള്ളി ഞാന്‍ പിടിച്ചിടും
  നിന്റെ യാത്രക്ക് ഒരു വിഘിനവും വരാതെ കുഴിയിൽ ചാടാതെ കര കയറ്റാൻ.

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Author

  Akhila

  March 24, 2017 at 2:10pm

  What happened…
  between why snake and ladder is termed as a jealous game..it’s a fun thing no…?

  Permalink  ⋅ Reply
 3. Author
 4. Author
 5. chembaneer

  April 3, 2017 at 8:07pm

  Njan eppozhum parayan sramikkarulla karyamanathu…. I hate to be controlled by someone…

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 4, 2017 at 11:47am

   Sukanya..after a long time..no news for long..enthu patti?

   Permalink  ⋅ Reply
 6. mataindah

  April 8, 2017 at 3:57pm

  True ..Cut off the strings that tangle you to avoid suffocation

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
   • mataindah

    April 9, 2017 at 9:13pm

    Ath elavarudeyum thathvam ayrunenkl ee graham swaargham ayrunenu..

    Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply