രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി

മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവുമധികം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും ആ കോമളിയുണ്ട്. അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അതു എപ്പോഴും കടന്നുവരുന്നുമുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ അതു നമ്മുടെ കണ്ണില്‍ കയറിനില്ക്കും , എന്നിട്ട് കാഴ്ച്ചയെ മറക്കും. മറ്റുചിലപ്പോള്‍ അതു നാവിന്‍ തുമ്പിലിരുന്നു അമ്മാനമാടും, എന്നിട്ട് സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കു നിരക്കാത്ത പദവിസ്ഫോടനം നടത്തും. അപ്പോഴൊന്നും ആ കോമാളിയെ ആരും തിരിച്ചറിയുകയില്ല. തിരിച്ചറിയുമ്പോഴെക്കും മൂക്കില്‍ പഞ്ഞി കയറിയിരിക്കും…

About

The author is a Quality Analyst by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at https://wordsandnotion.com and https://qualitynotion.com/.

One thought on “രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി

 1. thecucumbercity

  January 7, 2016 at 1:00pm

  Pride ?

  Permalink  ⋅ Reply
 2. Thoughts with Sulaimani

  March 31, 2017 at 9:08am

  ego and pride ethu randu chila nerathe avisyamillathe thalayil kayari erikkum athinte effect konde manasite kannu moodi kalayayum

  Permalink  ⋅ Reply
 3. crystalamayy

  March 31, 2017 at 9:39am

  Darling I am the google translator,I know the language ,is the ans rite?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 2, 2017 at 11:55am

   Yesss..maybes that’s the root of all devilish nature

   Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 2, 2017 at 11:56am

   Athu ego and or something else..what do you think dear

   Permalink  ⋅ Reply
   • Shweta Suresh

    April 2, 2017 at 12:18pm

    Kooduthal aalochichaal angane okke interpret cheyyaam but vayichappol first enikku thoniyath maranam thanne aanu aa komali enna

    Permalink  ⋅ Reply
  • Author
    • Author

     Akhila

     April 2, 2017 at 12:22pm

     Oh..that’s a pleasant news.. I am in Kerala itself..

     Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 2, 2017 at 12:20pm

   Wait..I was trying to decode this.. but helpless. You will have to help me..

   Permalink  ⋅ Reply
   • Martian

    April 2, 2017 at 12:21pm

    Which one..Haha Tamil mixed malayalam.. are you fine? Where you went

    Permalink  ⋅ Reply
 4. Shiva Malekopmath

  March 31, 2017 at 11:57pm

  Akhila it is in Malayali is it.
  I think and feel if you could translate these posts also in English it could be better.
  Shiva

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 2, 2017 at 12:44pm

   Thanks shiva..it’s Malayalam..I will try for a translation

   Permalink  ⋅ Reply
 5. Author

  Akhila

  April 2, 2017 at 12:25pm

  So now you have got many reasons to come here…

  Permalink  ⋅ Reply
 6. soulmateforme

  April 11, 2017 at 4:51pm

  “രംഗ ബോധമില്ലാത്ത കോമാളി”
  Some spelling mistake in heading.

  Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply