തെറ്റിന്‍റെ കുത്തല്‍

തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതു മാത്രം ചെയ്തുകൂട്ടുന്നവന്‍റെ മനസ്സ് എന്തു മാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും?

ആ മനസ്സിന്‍റെ വേദനയില്‍ നിങ്ങള്‍ സഹതപിക്കുമോ അതോ ആ തെറ്റിന്‍റെ കരങ്ങളെ വെട്ടിയെടുക്കുമോ?

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “തെറ്റിന്‍റെ കുത്തല്‍

 1. Dr Ambu R.Nair

  April 14, 2017 at 9:23am

  എന്തു വേണം എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാരുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിൽ താങ്കളുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ‘തെറ്റിന്റെ കുത്തൽ’ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. (വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലങ്കിലും ഇതൊരു തമാശ പറയാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. സദയം ക്ഷമിക്കുക )

  Permalink  ⋅ Reply
 2. mataindah

  April 14, 2017 at 4:42pm

  Thetu cheyunath oru hobby ayit edukuna alkar ee bhoomiyil undo?? Thetu anenu arinjal orikalum veendum cheyathirikumbozhanu naam yathartha vivekamulla manushyan akunath aleea?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 17, 2017 at 1:10pm

   Athe ..but there are people doubtful on that..they just continue in their ways

   Permalink  ⋅ Reply
 3. നാരായണി

  April 14, 2017 at 9:16pm

  ഒരുപാടു വേദനയാണ് , മറ്റൊരാളെ അറിയില്ല . ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ , എനിക്ക് എന്നോട് ആദ്യം സഹതാപമായിരുന്നു , പിന്നെ ഞാൻ കരങ്ങളെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞു .

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author
 4. Shahulp@

  April 14, 2017 at 10:00pm

  വെട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ വിജയി…

  Permalink  ⋅ Reply
 5. skd

  April 14, 2017 at 11:17pm

  തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം, മനസ്സിന്റെ വേദന മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ….. അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടേ….. എന്നിട്ടു പോരേ വെട്ടൽ….. What do you say?

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 17, 2017 at 1:21pm

   You mean giving a second chance to the criminals..? And thereby welcoming a catastrophe

   Permalink  ⋅ Reply
 6. Author
  • Author
 7. Manu Michael sdb

  April 18, 2017 at 9:01am

  People are of different kind, we need to accept them as persons but not their mistakes….

  Permalink  ⋅ Reply
 8. Manu Michael sdb

  April 18, 2017 at 9:04am

  Hi, great thought… I feel we need to respect persons but not their mistakes… but it is true it very painful…

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   April 18, 2017 at 11:09am

   But how could we accept the repeated mistakes..

   Permalink  ⋅ Reply
   • Manu Michael sdb

    April 18, 2017 at 11:14am

    I think that is life…. when we talk with these people who commit repeated mistakes they would often say, though we wanted to be different it happens, in the fractions of the moment, and they regret it very much

    So it calls a lot from others to accept the persons as they are and to help them out to be out of the same.

    Permalink  ⋅ Reply
    • Author

     Akhila

     April 18, 2017 at 12:17pm

     It’s good if we can help them to come out of this tragedy, not at the cost of another life

     Permalink  ⋅ Reply
     • Manu Michael sdb

      April 18, 2017 at 12:19pm

      Yes, that is sure…. often we are not able to make a difference between the person and the mistake

Leave a Reply