എന്‍റെ വിധേയത്വം

എന്‍റെ വിധേയത്വം ഒരിക്കലും എന്‍റെ കഴിവുകേടല്ല. അതു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നതാണു.

ഇനിയത് ഒരിക്കലും അടര്‍ത്തിമാറ്റാനാവാത്ത വിധം എന്‍റെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തോടലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നുപൊയി.

About

The author is a Quality Assurance professional by experience. Part Quantitative data analyst, part consultant for quality and information security practices, part software tester, she is a writer by passion and blogs at http://wordsandnotion.com and http://qualitynotion.com/.

One thought on “എന്‍റെ വിധേയത്വം

 1. Lathiya

  June 3, 2017 at 4:51am

  Chilapol athu namaku ethir aagum..appo athu eniku kootum

  Permalink  ⋅ Reply
 2. elaine

  June 13, 2017 at 12:33pm

  “എന്‍റെ വിധേയത്വം ഒരിക്കലും എന്‍റെ കഴിവുകേടല്ല. അതു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നതാണു.”- This is a perfect statement of attitude which most of us forget about ourselves and dedicatedly service for others.
  “ഇനിയത് ഒരിക്കലും അടര്‍ത്തിമാറ്റാനാവാത്ത വിധം എന്‍റെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തോടലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നുപൊയി.”— This shows how much in depth we love to be there for others no matter whether we r appreciated/ considered or not 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
 3. elaine

  June 14, 2017 at 9:53am

  hihi….. ippo ingane ullavar undo…. but nammude ammamaarokke ee category il pedum

  Permalink  ⋅ Reply
 4. elaine

  June 14, 2017 at 10:17am

  I am good, back to work in goa and he went back (ini pranayaadramaaya kaathirippaanu) 🙂 :p , happy to have mom and him added to the family 🙂

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   Akhila

   June 14, 2017 at 5:45pm

   Oh…waiting phase ano…it’s also a good period to ignite the love in both of you

   Permalink  ⋅ Reply

Leave a Reply