നിശാശലഭം

By | August 2, 2016

സൂര്യനണയും നേരമൊരുതിരി

വെട്ടം തെളിച്ചു ഞാനിന്നലെ-

യെന്‍ ദൈവങ്ങള്‍ക്കു കൂട്ടായ്.

അന്നേരമെന്‍ കണ്‍മുന്നില്‍ വന്നു

പതിച്ചാ, ദീപത്തിനുള്ളിലാ-

യൊരു പാവമാം നിശാശലഭം.

ഇനിയുമുരുകാത്ത നെയ്ത്തിരി

തന്നോരത്തായ് കര കയറാന്‍ വഴി-

യില്ലാതുഴന്നൊരു മിണ്ടാപ്രാണി.

പൊള്ളുമെന്നോര്‍ത്തില്ലന്നേരം ഞാന്‍

നീട്ടിയ വിരല്‍ത്തുമ്പിലേറിയാ ശലഭം

വീണ്ടുമൊരു പുതുലോകത്തിനായ്.

 

0 thoughts on “നിശാശലഭം

    1. Akhila Post author

     true..and i am really thankful to you as you had the patience and care to comment on the same..

     Reply
     1. Akhila Post author

      oh..two days back i was lighting the lamp in my pooja room. somehow a small insect fell into the lamp. Found it struggling to escape. I had nothing other than my hands to save it. Even though my hands were a little burnt, the insect was safe and flew away.. that’s all

     2. theonlysup

      Ah nice.. That’s all we can do.. 🙂 u might have described it nicely in ur mother tongue..

     3. Akhila Post author

      hmm.. i feel more comfortable while i note it down in my mother tongue

     4. Akhila Post author

      sorryy..malayalathil ezhuthan paranjal njan ezhutham, engish l ezhuthan paranjalum ezhuthumm.. but never ask me to mix both/translate one to other…bhagyathinu he didnt ask me to translate it, he just asked me to explain it briefly..lucky me..hehe

     5. Nisthur Anadi

      Wow that’s beautiful.
      You saviour of little creature.

      You did excellent job.

      Converting into poem , that’s very sensitive part of you.

     6. Akhila Post author

      oh.. no.. nothing big as such..anyway, that night i wrote this

 1. pins & ashes

  pollumenorthakathe oru mindapraniye rakshichu.. kollallo.. ethu hai, ethu viral? type okke cheyyan pattunundalo?

  Reply
  1. Akhila Post author

   not a big deal..just a small incident as well as a small accident..but those lines danced around me that night..so why not post it..

   Reply
  1. Akhila Post author

   thanks a lot..you will get the essence if you can read my reply to Sup

   Reply
 2. Akhila Post author

  as aswahy tells, i am very bad in converting emotions from one language to another…so i didnt take an attempt. instead just explained the content in brief as sup demanded.

  Reply
  1. Nisthur Anadi

   That’s tough job to convert any emotion from mother tongue to any other language.

   I can understand. Difficult to choose words, flow, sentiments. Soul of the emotion missed in translation.

   Reply
 3. Shalini Sharrma

  Beautiful this bell is 🙂
  And in order to understand what’s in the words, i searched 15 mins for this sup you mentioned in your earlier comments 😛 Finally, i got it and surely an act of good deed you did ! Keep up the good karma !

  Reply
  1. Akhila Post author

   he he…thanks dear.. dont complement me like this, i feel a little shy.. he he

   Reply
 4. Akhila Post author

  ayyayyo.. enneyangu kollu.. i am going to delete that comment given to sup..

  Reply
 5. Akhila Post author

  he he.. translation, i wont do.. if i do that, you people will kick me out of the blogging world.. because of the “excellence ” in my translation of emotion..

  Reply
 6. Akhila Post author

  in some of my earlier comments, i had explained it in brief.. may not be the actual translation..

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.