ന്യായീകരിക്കപ്പെടാത്ത ചിലത്

By | February 17, 2017

കുറ്റബോധവും പാശ്ചത്താപവും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിനെ തടഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ സംഭവിച്ച തെറ്റിനു അതെങ്ങനെ പരിഹാരമാകും?

0 thoughts on “ന്യായീകരിക്കപ്പെടാത്ത ചിലത്

 1. Reflection of Observer

  നിത്യവും ചെയ്യുന്ന കർമഗണഫലം കർത്താവൊഴിഞ്ഞു മറ്റനൃൻ ഭുജിക്കുമോ??????????

  Reply
 2. RAFI

  സംഭവിച്ച തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക…..

  Reply
 3. Ambu R Nair

  തെറ്റെന്നു തിരിച്ചറിവുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിവതും അകന്നു നിൽക്കുക, ഇതു മാത്രമാണ് കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും പശ്ചാത്താപഭാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം. . . . .എന്നാൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ടും പറ്റിപ്പോകുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ …

  Reply
   1. Ambu R Nair

    പ്രിയ അഖിലേ, ഒരിക്കൽ മാത്രമേ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ അബദ്ധം എന്നു പറയാനാകൂ. പിന്നീടവ പൂർണ്ണമായും തെറ്റുകളെന്നേ പറയാനാകൂ… എന്റെ അടുത്ത “കുഞ്ഞു കഥ” വായിച്ച ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഞാൻ നടത്തിയ ചില രസകരമായ കണ്ടു പിടിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം…

    Reply
 4. Aneesh

  So my question is this Would you defend death penalty if you think repenting after committing a crime is a question mark???/

  Cheytha Thettiney Orthu swayam Paschathapicchu..Kuttabodham undaayi…swayam nannayi samoohatthilekku oru nalla manushyanaai thirichu rangapraveshanam cheyuka ennathanu innathey legal and penal system intey pradhana lakshyam…..That is called Reformative Justice which replaced Retributive Justice which existed in ancient and medieval times….Had we carried on the same Retributive, Narrow and Revengeful and unequal Justice system………we would have stared at the classic Gandhian quote…….An eye for an eye would leave the whole world blind……..Hence if you commit a crime, They arrest you based on evidence, and make you undergo a fair trail and the judge, following the principle of natural justice, sounds the final verdict which you serve isolated from the society, inside a jail, where you ruminate about your crimes and deeds behind bars where your freedom is severely curtailed……Activities which mellows down a rebelling mind accompanies you….like counselling….gardening, meditation…….and reading……..
  This is the ideal……..But its a biased world and hence we have all sort of problems in the system…….
  The larger point is this…..We have to have Compassion towards fellow human beings….even if they have committed the gravest of crimes….because Right to life doesnt come with a Right To Kill……..or Right to Die……Hence there is no need for Capital punishment. and thats why majority of the countries in this world have abolished it………By hanging the criminal we kill another person but not the crime…..By hanging him we ourselves have quenched our bloodlust and became inhuman…..Hence Genuine Repentance should be given a chance because it makes our society more civilized and more compassionate……..
  Njaan Oru valiya kaadu kayari ……………erangi……….athum thanna thaaaanney……

  Reply
  1. Akhila Post author

   Kadu kayari irangan kurachu time eduthu..atha reply late ayathu.. Then even i am not supporting any captial punishment, because it’s way to escape them actually.. But yes,i cannot justify the crimes at any cost

   Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.