രാഗതടാകങ്ങള്‍

By | March 10, 2017

മനസ്സിന്‍ ഭാഷ അപരിചിതമല്ലെങ്കിലും ഉരുവിടുന്ന സ്വരങ്ങളിന്‍ സാരം ശരമാത്രയില്‍ തുളച്ചു കയറിയോ?

രാഗതടാകങ്ങള്‍ നിറക്കുവാനോ തുള്ളി
തുള്ളിയായ് നീ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ?
എങ്കില്‍ നീയറിയുക –
രാഗവും ദ്വേഷവും അന്യമാവുന്നു.

32 thoughts on “രാഗതടാകങ്ങള്‍

 1. Akhila Post author

  Mm…but there is a point of freezing where nothing can affect you, neither love nor hatred..

  Reply
 2. Akhila Post author

  Thanks a lot.. Representatives of two eyes, love in one eye while hatred in other..

  Reply
 3. Shweta Suresh

  Appo enikk maathram alla alle manissilakathathu! Translation vayichittu ithu vayichappol oru vidam manassilayi. Malayalam version kurach koode insightful aayitt thoni.

  Reply
 4. Akhila Post author

  Happy holi to you too.. it’s not celebrated here.. while in college, we used.. it’s really fun..how do you celebrate

  Reply

Do you have something to tell me on this post?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.